Polskie Centrum Edukacyjne informuje, że w grudniu 2018r. otrzymało wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” finansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018r., realizowane w Wielkiej Brytanii we współpracy z Polską Macierzą Szkolną.

Otrzymane dofinansowanie objęło:

  • Częściowa refundacja opłat za wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy
  • Częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkoły dla nauczycieli
  • Częściowa refundacja kosztów związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych.

Polskie Centrum Edukacyjne składa serdeczne podziękowania za wsparcie dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podziel się:
Otrzymaliśmy wsparcie finansowe

Dodaj komentarz

Nasi Sponsorzy
Facebook