Polskie Centrum Edukacyjne informuje, że w grudniu 2019r. otrzymało wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019r. Otrzymane dofinansowanie objęło częściową refundację kosztów zakupu podręczników.

Polskie Centrum Edukacyjne składa serdeczne podziękowania za wsparcie dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Otrzymaliśmy difinansowanie