Witamy na stronie Polskiego Centrum Edukacyjnego w Wolverhampton

Polskie Centrum Edukacyjne im. Św. Jana Bosko w Wolverhampton powstało w kwietniu 2012 r. W skład struktury PCE wchodzi Przedszkole im. Niedźwiadka Wojtka oraz Polska Szkoła (tj. Zerówka, Klasy I-III, IV-VI, Gimnazjum). Polskie Centrum Edukacyjne jest instytucją o profilu szkoły sobotniej, działającą w Wolverhampton przy ścisłej współpracy z Polską Macierzą Szkolną, Ambasadą RP w Londynie, Polską Misją Katolicką, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, organizacjami polonijnymi oraz władzami angielskimi.

Podstawowym celem PCE jest kształcenie w języku polskim dzieci i młodzieży, oraz kultywowanie polskiej tradycji i kultury. Działania edukacyjne zmierzają w kierunku kształcenia dwujęzyczności, ale również mają na celu ukształtowanie tożsamości narodowej oraz poczucia przynależności do określonej kultury.


Nasza szkoła znajduje się na 265 Stafford Road, Wolverhampton, WV10 6DQ

PCE stara się zapewniać wychowankom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy, dlatego też nieustannie pozyskuje fundusze na doposażenie czy dodatkowe wyposażenie pomieszczeń udostępnianych nam przez Polski Ośrodek Katolicki.

Jednym z wielu sukcesów jest współpraca z Rodzicami uczniów, którzy chętnie pomagają w prowadzeniu imprez okolicznościowych ( z których dochód jest przeznaczony na rzecz PCE). Dodatkową pomoc PCE otrzymuje również od Macierzy Szkolnej oraz POK w Wolverhampton.


PCE stara się również dokształcać kadrę pedagogiczną oraz pozyskiwać nowych specjalistów (np. logopeda, psycholog itp.) aby  zaoferować dzieciom i rodzicom pomoc na wysokim poziomie.

Nasi Sponsorzy
Facebook