Polskie Centrum Edukacyjne im. Św. Jana Bosko w Wolverhampton powstało w kwietniu 2012 r. W skład struktury PCE wchodzi Przedszkole im. Niedźwiadka Wojtka oraz Polska Szkoła (tj. Zerówka, Klasy I-III, IV-VI, Gimnazjum). Polskie Centrum Edukacyjne jest instytucją o profilu szkoły sobotniej, działającą w Wolverhampton przy ścisłej współpracy z Polską Macierzą Szkolną, Ambasadą RP w Londynie, Polską Misją Katolicką, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, organizacjami polonijnymi oraz władzami angielskimi.

Podstawowym celem PCE jest kształcenie w języku polskim dzieci i młodzieży, oraz kultywowanie polskiej tradycji i kultury. Działania edukacyjne zmierzają w kierunku kształcenia dwujęzyczności, ale również mają na celu ukształtowanie tożsamości narodowej oraz poczucia przynależności do określonej kultury.

PCE stara się zapewniać wychowankom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy, dlatego też nieustannie pozyskuje fundusze na doposażenie czy dodatkowe wyposażenie pomieszczeń udostępnianych nam przez Polski Ośrodek Katolicki.

Jednym z wielu sukcesów jest współpraca z Rodzicami uczniów, którzy chętnie pomagają w prowadzeniu imprez okolicznościowych ( z których dochód jest przeznaczony na rzecz PCE). Dodatkową pomoc PCE otrzymuje również od Macierzy Szkolnej oraz POK w Wolverhampton.


PCE stara się również dokształcać kadrę pedagogiczną oraz pozyskiwać nowych specjalistów (np. logopeda, psycholog itp.) aby  zaoferować dzieciom i rodzicom pomoc na wysokim poziomie.

Podziel się:
Polskie Centrum Edukacyjne w Wolverhampton
Nasi Sponsorzy
Facebook