Otrzymaliśmy wsparcie finansowe

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe

Polskie Centrum Edukacyjne informuje, że w grudniu 2018r. otrzymało wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” finansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018r., realizowane w Wielkiej Brytanii we współpracy z Polską Macierzą Szkolną.

Polskie Centrum Edukacyjne w Wolverhampton

Polskie Centrum Edukacyjne im. Św. Jana Bosko w Wolverhampton powstało w kwietniu 2012 r. W skład struktury PCE wchodzi Przedszkole im. Niedźwiadka Wojtka oraz Polska Szkoła (tj. Zerówka, Klasy I-III, IV-VI, Gimnazjum). Polskie Centrum Edukacyjne jest instytucją o profilu szkoły sobotniej, działającą w Wolverhampton przy ścisłej współpracy z Polską Macierzą Szkolną, Ambasadą RP w Londynie, Polską Misją Katolicką, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, organizacjami polonijnymi oraz władzami angielskimi.

PCE stara się zapewniać wychowankom jak najlepsze warunki do nauki i zabawy, dlatego też nieustannie pozyskuje fundusze na doposażenie czy dodatkowe wyposażenie pomieszczeń udostępnianych nam przez Polski Ośrodek Katolicki.

Nasi Sponsorzy
Facebook